"Turistnäringen har en sanslöst bra framtid"

Mats Svensson beskrivs av andra som ”styrelseproffs”. Han valde turistbranschen för att han såg att där fanns stor utvecklingspotential.

CV Mats Svensson