Det här är portalen för dig som är intresserad av samerätt. Här hittar du snabbt och enkelt domstolsavgöranden på det samerättsliga området.

Rättsdatabassen SVEA innehåller mer än 700 avgöranden från svenska domstolar. Databasen omfattar dels avgöranden från allmänna domstolar, dels avgöranden från förvaltningsdomstolar. Ärenden som har avgjorts efter beslut i flera instanser är länkade så du kan se tidigare respektive slutgiltigt avgörande.

Rättsdatabasen SVEA har utvecklats av Eivind Torp ämnesansvarig vid Mittuniversitet. Arbetet har pågått under perioden 2005 – 2007.

Rättsdatabasen SVEA har finansierats genom anslag från Riksbankens Jubileumsfond, Sametinget, Mittuniversitet och EU:s strukturfonder Mål 1 Sápmi Norra och Sápmi Södra.

Syftet med rättsdatabasen är dels att göra samerättsliga domstolsavgöranden lättillgängliga för allmänheten, dels att stimulera till ny forskning på det samerättsliga området.

Av integritetsskäl har personuppgifter raderats i rättsdatabasen.