SP_0025.jpg

Välkommen till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte 2020. Mötet arrangeras av Mittuniversitetet men genomförs på grund av coronapandemin online den 30 september–2 oktober 2020.