Engelska talas i varierande grad av ungefär en femtedel av världens befolkning och engelskspråkig kultur påverkar nästan alla människor på jorden.

hållbar framtid workshop jamtli excercishall

Att läsa engelska på Mittuniversitetet ger eftertraktade kunskaper i tal, skrift och analysförmåga men även en djup inblick i engelskspråkiga länders samhällsstruktur. Sådana kunskaper, insikter och färdigheter blir allt viktigare var man än arbetar.

Du kan läsa engelska hela terminer eller välja kortare kurser i till exempel Business Writing (breddkurs). Det finns passande kurser för dig som har ett stort intresse för det engelska språket eller engelsk litteratur, samhälle och kultur eller vill förbättra gymnasieengelskan. Grundutbildningen i engelska ges som fristående kurser. En stor del av kurserna går också att läsa på distans utan fysiska träffar, det vill säga via nätet.

Engelska kan du läsa på tre grundnivåer (A, B och C), och på avancerad nivå, det vill säga på magisterutbildningen. A-kursen fokuseras på grammatikanalys, studier av engelskspråkiga länders nutida litteratur, kultur och samhällsliv och muntlig och skriftlig språkfärdighet. B-kursen lägger ett allmänlingvistiskt perspektiv på språket, belyser litteraturstudiet ur en transatlantisk och global synvinkel samt vidareutvecklar färdighetsträningen och analysförmågan. C-kursen fördjupar dina kunskaper om och i språk och litteratur och skärper din förmåga att tänka kritiskt genom studier av såväl lingvistiska discipliner som litteraturvetenskapliga teorier. Kursen inkluderar även författandet av en vetenskaplig uppsats. Kurserna på grund och avancerad nivå kan även läsas på distans utan fysiska träffar med hjälp av en lättillgänglig lärplattform och olika IT verktyg.

Magisterutbildningen i engelska studier är en distansutbildning som inkluderar fem komponenter: en introduktionsmodul om humaniora som vetenskapsområde, två moduler som fokuserar på avancerad litteraturteori respektive avancerad lingvistikteori och en modul som består av valbara kurser med lingvistisk eller litterär inriktning och med fokus på metodologi. I den sista modulen ingår författandet av en längre vetenskaplig uppsats. Vissa i programmet ingående kurser kan även läsas som fristående kurser.

Förutom kursutbudet på grund- och avancerad nivå erbjuds även så kallade breddkurser, till exempel Business Writing, 7,5 hp.

 

Kontaktinformation Engelska

Ämnesansvarig
Vicky Angelaki

Ämnesstudierektor
Martin Shaw

Fakultetsadministratör
Matilda Dahlén

 

Medarbetare engelska

Alia Amir

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

Irina Shaw

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

Martin Shaw

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428038

Matilda Dahlén

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428330

Michaela Castellanos

Doktorand|Doctoral Student

010-1428328

Nicholas Sheppard

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-1428101

Terry Walker

Professor|Professor

010-1427973

Vicky Angelaki

Professor|Professor

010-1427822