Det kan ta en stund innan alla bilder laddas.

Brevkortsalbumet har ägts av Oskar Walfrid Karlsson (1878–1935). Albumet innehåller 97 vykort och är troligen inköpt då han var elev på Kristinehamns praktiska skola 1902. Merparten av korten är avsända 1900–1910, medan ett tjugotal vykort är avsända 1910–1930. Korten är adresserade till Oskar Walfrid Karlssons hemadress i Skived, Värmland, men även adresserade till de skolor där han gick lantliga utbildningar. Albumet är i privat ägo.