Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD)

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Sidan uppdaterades 2023-09-19