Programme for International Student Assessment

 Civilingenjör industriell ekonomi

Den 5 juni 2015 skickades data in från Sverige för 5413 elever som deltagit i PISA 2015. Vi nådde upp i de 5400 eleverna som krävdes. Därför vill vi rikta ett stort tack till alla som arbetat med PISA ute på skolorna och till eleverna. Ett STORT tack! 

Den 31 december 2016 avslutar projektgruppen för vid Mittuniversitetet sitt arbete med PISA-undersökningen. Vi kommer i fortsättningen arbeta med analys och kommunikation av data och resultat från PISA, TIMSS och andra studier. Vi driver flera andra forskningsprojekt och vår forskning i ämnesdidaktik går det att läsa på vår sida om nätverket för ämnesdidaktisk forskning i Matematik och Naturvetenskap NÄMN  och sidan om ROSE-projektet, Relevance om Science Education

Alla frågor om PISA 2018 besvaras av Skolverket.