OECD:s Programme for International Student Assessment, PISA, är en undersökning av 15-åringars kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap. Dessutom samlas data in om elevers värderingar och attityder. PISA startade år 2000 och har sedan dess genomförts vart tredje år. I denna rapport presenteras resultat från PISA 2012, som är den femte PISA-undersökningen.

Sidan uppdaterades 2013-12-04