Här listas de publikationer som det nationella centrat och dess medarbetare varit med och producerat rörande PISA-resultaten.

2012 års studie

PISA 2012 - 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap
Nationella rapporten i fulltext

PISA 2012 - Digital problemlösningsförmåga hos 15-åringar i ett internationellt perspektiv
Rapport i fulltext

2009 års studie

Fredriksson, U., Sundgren, M., Lundgren, M., & Oskarsson, M. (2013). Digital och traditionell läsning : Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009. Stockholm: Skolverket.
Rapport i fulltext

Fredriksson, U., Rasmusson, M., & Sundgren, M. (2012). Weak readers in the Nordic Countries : Gender, immigrant background, socioeconomic background, enjoyment of reading and school related factors. In N. Egelund (Ed.), Northern Lights on PISA 2009 - focus on reading (pp. 23–44). Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Fredriksson, U., & Rasmusson, M. (2011). Eleverna och nätet : PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information. Stockholm: Skolverket.
Rapport i fulltext

Taube, K., Fredriksson, U., Oskarsson, M., Karlsson, K.-G., Pettersson, A., Ingemansson, I., … Rasmusson, M. (2010). Rustad att möta framtiden? : PISA 2009 om 15 åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm: Skolverket.
Nationella rapporten, fulltext
Sammanfattning av nationella rapporten

2006 års studie

Fredriksson, Ulf, Holzer, Thomas, McCluskey-Cavin, Huguette & Taube, Karin (2009). Strengths and Weaknesses in the Swedish and Swiss Education Systems: a comparative analysis based on PISA data. European Educational Research Journal (online). 1:1, s. 54-68

Ingemansson, I., Karlsson, KG., Oscarsson, M., Pettersson, A. & Taube, K. (2007). PISA 2006 : 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Stockholm: Skolverket
Nationella rapporten, fulltext

2003 års studie

Karlsson, KG., Kjaernsli, M., Lie, S. & Åström, Maria (2006). Scientific Literacy and Educational Reforms in Norway and Sweden. Northern Lights on PISA 2003 : a reflection from the Nordic countries. s. 267

Åström, Maria (2006). Integrated or subject-specific science education: What enable the students to better scientific literacy? : Nationella forskarskolan för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (The Swedish National Graduate School inScience and Technology Education, FontD). Linköping: Linköping university
Doktorsavhandling