UR Samtiden lyfter fram vår forskning

UR Samtiden lyfter fram vår forskning

Sveriges Utbildningsradio (UR) spelade under våren in en föreläsningsserie om den forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet. Läraren och forskaren Johan Sidenvall medverkade med en föreläsning om  hur man kan förbättra undervisningen i matematik så elever kan lära sig mer och bättre.

UR Samtiden Johan SIdenvall