Anna‑Sara Fagerholms projekt om inkluderande sopsortering uppmärksammas i tidskriften Funktionshinderpolitik

Ons 29 nov 2023 14:24

Doktoranden Anna-Sara Fagerholm berättar i nyhetsartikeln om sina studier kring tillgänglig sopsortering, med ökad fokus på återvinning, i senaste numret av Funktionshinderpolitik.

Brun soptunna

Anna-Sara Fagerholm har rest runt i landet och intervjuat bland annat boende, fastighetsvärdar och återvinningsbolag i hur de upplever miljörum samt hur de kan förbättras. En av hennes studier har nyligen publicerats i Resources, Conservation & Recycling Advances.

Anna-Sara menar bland annat att det finns stor förbättringspotential inom området, där anpassad design kan bidra till att sopsortering blir mer begriplig, tillgänglig och behaglig. Läs mer här

Sidan uppdaterades 2023-11-29