Alumn på Industridesign prisas för exjobb

Tor 21 dec 2023 10:28

Amanda Dahlgren, alumn på programmet Industridesign, tog tidigare i år emot SCA och Tunadalsfondens stipendium för kandidat och masterstudenter på 25,000 kr. Här berättar hon om sitt prisade examensarbete.

Amanda Dahlgren mottar pris för exjobb
Amanda Dahlgren tar emot sitt stipendium.

Hej Amanda, vad är det för stipendium du fått?

Jag har tilldelats SCA och Tunadalsfondens stipendium för kandidat och masterstudenter på 25,000 kr!

 

Vad handlade ditt examensarbete om?

Mitt examensarbete genomfördes i samarbete med Milrem robotic i Örnsköldsvik, som är ledande i EU på robotstyrda pansarvagnar. Jag fick i uppdrag att skapa ett trimverktyg som skulle kunna användas för att röja vegetation efter kraftledningsgatorna. Idag röjs större delen av kraftledningsgatorna med manuell arbetskraft och det är flera 100 tusen hektar mark, vilket innebär att behovet av maskinell röjning ökar. Samtidigt ser man att kraftledningsgator har en betydande roll idag, dels fungerar de som en spridningskorridor för många djur, växter och livsnödvändiga pollinatörer. Men även bete till vilt, kantzoneffekter och många andra faktorer behöver tas i åtanke i skapandet av ett trimverktyg. All naturförvaltning är därför mångsidig och behöver ett trimverktyg och en smart och varierande trimmetod som min designidé Sting Bzz Forester erbjuder.

 

Hur ser du på din utbildning nu?

Otroligt spännande och personlighetsutvecklande utbildning! Jag har fått massor av verktyg och ett nytt tankesätt, Att kunna använda mitt skapande och kreativa intresse till att forma en intressantare, hållbarare och vackrare framtid känns inte bara viktigt utan högst nödvändigt! 

 

Har du några råd till de som är i färd med att söka utbildning?

Är du en kreativ själ som är intresserad av att skapa och lära dig vad du kan göra med ditt skapande? I så fall vill jag ge dig en liten knuff i rätt riktning! Ansök till industridesignutbildningen, det kommer att vara tre mycket intressanta år för både ditt skapande och din personliga utveckling. Se till att ta vara på den kunskap som ges och våga vara kreativ, nytänkande och göra fel.

 

Information om priset

Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning är en utbildningsstiftelse som bildades vid Tunadalssågens 100-årsjubileum. Tunadalsfonden delar ut stipendier till studerande vid Mittuniversitetet för förtjänstfulla studieinsatser inom SCA:s branschområden. Stiftelsen delar ut tre olika stipendier till studenter, just det här stipendiet riktar sig till studenter som läser naturvetenskapliga, tekniska och designutbildningar samt tar sin examen från Mittuniversitetet.

Stipendiet delas ut till studenter vars självständiga arbete/examensarbete för högskoleingenjörsexamen, eller på kandidat- eller masternivå har en tydlig koppling till SCA:s branschområden. Detta för att studenter ska kunna fortsätta utvecklas och jobba för hållbarhet, teknik och invasionen inom regionen.

 

Sidan uppdaterades 2023-12-21