Heldagsevent uppmärksammar forskningsprojekt inom bioremediering och foodtech

Tor 21 sep 2023 08:12

Tisdag den 10 oktober presenteras resultaten från forskningsprojekten BioRem Fiber och Foodtech Fermentering som pågått under fyra respektive tre år vid Mittuniversitetet i Sundsvall. I samband med eventet kommer projektdeltagarna att belysa olika utmaningar inom de olika forskningsområdena.

Eco chemistry forskargrupp
Projektledare Erik Hedenström tillsammans med några av forskarna i forskningsprojekten Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland och Foodtech – fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder.

– Vår forskning vill bidra till att trygga framtiden för kommande generationer, det gäller främst lösningar och möjligheter inom miljö, mat- och energiförsörjning. Med det här eventet vill vi sprida resultaten bredare, säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi och projektledare.

Båda forskningsprojekten har genomförts i samverkan med lokala företag som bidragit med egen tid och material. Finansiärerna som står bakom projekten är Region Västernorrland och Europeiska regionala utvecklingsfonden. BioRem Fiber-projektet ingår dessutom som en del i Mittuniversitetets samverkansavtal med Sundsvalls kommun och Timrå kommun. Projektet tar avstamp i det förorenade material, så kallade fiberbankar, som byggts upp utmed Västernorrlands kust som ett resultat av historiska industriutsläpp i hav och vattendrag.

Forskningsprojektet Foodtech – fermentering av skogens restmaterial för framtidens mat och foder fokuserar på att använda fiberbaserade industrirester för att producera framtidens mat, foder, energi och material. Även förnybara biologiska resurser som drav från ölproduktion är en av de restprodukter som forskarna nyttjat för exempelvis svampproduktion.

Sluteventet blir ett tillfälle att knyta ihop säcken för de båda projekten, men samtidigt blicka framåt.

– Vi har i projekten byggt upp ett viktigt nätverk med olika aktörer som har insett möjligheterna med fiberbankar och ser dem som en resurs och inte bara ett problem. När det gäller framtidens matförsörjning har vi genom vår forskning nått resultat som bådar gott för framtiden, avslutar Erik Hedenström.

Läs mer om sluteventet

Sidan uppdaterades 2023-10-06