BECaUSE - Förändring av beteende mot en hållbar livsstil

Förändring av beteende mot en hållbar livsstil – intervention för minskad energianvändning i bostäder (BECaUSE)

Inför hotet om globala klimatförändringar utgör en hållbar livsstil ett viktigt mål. Projektet BECaUSE studerar huruvida en intervention med motivationsfrämjande design och tekniker kan påverka människors förmåga att förändra beteende mot en minskad energianvändning i bostaden.

Projektet har två huvudsyften: (1) Att undersöka i vilken utsträckning den faktiska förändringen av individens ”energianvändningsbeteenden” kan ökas på kort- och lång sikt med hjälp av psykologiska, dvs i första hand moderna inlärningsteoretiskt baserade principer för beteendeförändring, vilka implementeras med hjälp av IT-baserade hjälpmedel och specifik design. (2) Att undersöka huruvida psykologiska faktorer som, social värdering, medvetenhet om konsekvenser, miljömedvetenhet, moralisk bedömningsförmåga, kontrollfokus, och känsla av sammanhang kan ha påverkan på människors förmåga att i realiteten förändra beteende, d.v.s. i detta fall den vardagliga livsstilen vad gäller minskad energianvändning i bostaden.

Kontaktperson
Kerstin Weimer

Medverkande forskare
Richard Ahlström
Francisco Esteves