Förlossningsrelaterad rädsla och oro bland gravida

Förlossningsrelaterad rädsla och oro bland gravida

Denna studie syftar till att öka vår förståelse för psykologiska faktorer som bidrar till uppkomst och vidmakthållande av förlossningsrädsla bland gravida kvinnor.

barnmorska, förlossning, gravid