Förlossningsrelaterad rädsla och oro bland gravida

Denna studie syftar till att öka vår förståelse för psykologiska faktorer som bidrar till uppkomst och vidmakthållande av förlossningsrädsla bland gravida kvinnor.

barnmorska, förlossning, gravid

I Sverige rapporterar ca 15-20% av gravida kvinnor att de känner oro och rädsla inför den väntande förlossningen. Trots den höga prevalenssiffran vet vi väldigt lite om denna form av rädsla eller ångest från ett psykologiskt perspektiv.

Denna studie syftar till att öka vår förståelse för psykologiska faktorer som bidrar till uppkomst och vidmakthållande av förlossningsrädsla bland gravida kvinnor. I projektet har vi följt gravida kvinnor från mitten av deras graviditet, fram till ca 8  månader efter förlossningen.

Projektet drivs vid Institutionen för psykologi och socialt arbete vid Mittuniversitetet, i samarbete med Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) vid Örebro Universitet.

Medarbetare: Elisabet Rondung (Fil Dr MIUN, kontaktperson), Johanna Ekdahl (docent MIUN, projektansvarig), Örjan Sundin (professor MIUN), Ida Flink (docent CHAMP), Lisa Lundström (specialistläkare Anestesi och Intensivvård, Region Jämtland Härjedalen)