Demokratiska dilemman inom smågruppers beslutsfattande

Detta forskningsprojekt består av ett antal experiment som studerar olika demokratiska dilemman som kan uppstå när grupper fattar beslut.

Examensarbete

Sidan uppdaterades 2017-09-20