Demokratiska dilemman inom smågruppers beslutsfattande

Detta forskningsprojekt består av ett antal experiment som studerar olika demokratiska dilemman som kan uppstå när grupper fattar beslut.

Examensarbete

Många av de beslut som fattas i yrkeslivet och i samhället fattas gemensamt i grupp. Grupper som fattar beslut är mer eller mindre sammansvetsade och består av indivdier med olika bakgrund och kompetenser.

Detta forskningsprojekt består av ett antal experiment som studerar olika demokratiska dilemman som kan uppstå när grupper fattar beslut. Frågor som vem som får vara med och vem som bestämmer, hur gruppens målsätting (konkurrens eller samarbete) påverkar beslutsprocessen (diskussion och beslut) är centrala.

Andra frågeställningar som studeras är hur beslutsfattandet påverkas i en rekryteringssituation beroende på kandidatens etnicitet och kön. Yttre faktorer som gruppens könssammansättning (enkönade eller könsblandade grupper) återkommer i samtliga studier.

I projektet, som delvis finansierats av Vetenskapsrådet, ingår adjunkt/doktorand Pär Löfstrand och professor Ingrid Zakrisson.

Kontaktperson: Pär Löfstrand