I en grupp av psykologi- och biologiforskare sätter vi fokus på emotion och miljöpsykologi inom viltvårdsförvaltningen.

Hamra

Vår forskning fokuserar mest på negativa emotioner i människa - rovdjurskonflikter och hur dessa kan minskas av olika, psykologiskt influerade, viltvårdsförvaltningsstrategier för att öka livskvalitén hos människan.

Denna forskning stöds av Naturvårdsverket, Norska miljödirektoratet och Forskningsrådet Formas.

Gruppen består av Maria Johansson., Miljöpsykologi, Lunds Universitet; Jens Frank (f.d. Karlsson), Viltforskning, Sveriges lantbruksuniversitet; Anders Flykt, Emotionspsykologi, Mittuniversitetet (kontaktperson); Ole-Gunnar StØen, Ekology, Norwegian University of Life Sciences.

Inom ramen för denna forskning finns olika konstellationer inom gruppen och olika projekt löper parallellt. Till exempel har Johansson, Frank och Flykt fram till 2018 ett samarbete med Terry Hartig, Uppsala Universitet, som stöds av forskningsrådet Formas.