Ex-Track: Besökares upplevelser och rörelsemönster i temaparker

I detta projekt studerar hur människor rör sig under sina besök i temaparker, samtidigt som de kan registrera sina upplevelser.

tivoli karusell

Forskning om vad turister upplever under sina besök på destinationer, i temaparker, event, m m, har traditionellt fått förlita sig på vad besökarna minns efteråt. Men med utveckling av geografisk positioneringsteknik kan man numera fånga besökarnas upplevelser i realtid. Detta projekt studerar hur människor rör sig under sina besök i temaparker, samtidigt som de kan registrera sina upplevelser. På detta sätt kan man fånga unika upplevelsemönster som både kan kopplas till individuella skillnader, men också till tid och plats. På så sätt fångas den mening som besökare ger till besöksmålets utbud, vilket kan generera nya idéer för design och marknadsföring av utbudet.

Projektet drivs vid turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet i samarbete med Parks & Resorts Scandinavia, Gröna Lund och Kolmården, och finansieras av KK-stiftelsen.

Medarbetare: docent Johan Lilja (projektledare), docent Robert Pettersson, docent Bo Svensson, professor Ingrid Zakrisson, samt FD Malin Zillinger (Lunds universitet).

Kontaktperson: Ingrid Zakrisson