Politisk psykologi – Demokrati, inflytande och urval

Detta projekt syftar till att studera olika demokratiska utmaningar och företeelser inom det politiska beslutsfattandet

politik politics

Essensen i en representativ demokrati är att konfliktande ideologier och olika åsikter debatteras. Ett väl fungerande demokratiskt beslutsfattande klimat kräver debatt inom olika områden. Ett politiskt klimat som enbart strävar efter konsensus och där de dominerande värderingarna och åsikterna aldrig utmanas leder sällan till samhällsutveckling. Graden av konkurrens eller samarbete i en beslutsfattande situation påverkar givetvis även beslutsfattarnas upplevelse av beslutsfattande klimatet.

Detta projekt syftar till att studera olika demokratiska utmaningar och företeelser inom det politiska beslutsfattandet. Projektet innehåller en serie experiment riktade mot olika delar inom politisk psykologi och beslutsfattande. Exempel på frågeställningar är hur en politisk majoritets inställning (konkurrens eller samarbete) påverkar den politiska dialogen och beslutsfattarnas upplevelse av den demokratiska processen är centrala frågeställningar. Ett annat experiment fokuserar på hur politiska kandidater bedöms i en urvalssituation. I detta experiment gör försökspersonerna en bedömning utifrån dimensionerna värme och kompetens av olika fiktiva politiska kandidater. En av de fiktiva kandidaternas bakgrund (kön och sexuella läggning) manipuleras med syfte att studera hur denne bedöms utifrån dessa faktorer.

Kontaktperson: Pär Löfstrand