Utvärdering av Internetgiven KBT vid urininkontinens hos kvinnor

Medarbetare

Ungefär 25 % av alla kvinnor rapporterar urininkontinens (UI). Av dessa upplever 47 % läckage kombinerat med trängningar vilket påverkar livskvaliteten. Sedan ett antal år tillbaka finns möjlighet till egenvård i form av appen Tät.nu vilken visar på goda resultat vad gäller ökad kontroll över symtomen och minskad begränsning i vardagen för kvinnor med inkontinens.

I det aktuella projektet vidareutvecklas och utvärderas app-baserad multidiciplinär behandling för kvinnor med inkontinens. Programmet består av flera delar vilka bland annat inkluderar en modul med kognitiv beteendeterapi.

Projektet leds av Med Dr Eva Samuelsson (Docent) och är ett samarbete mellan flera parter, bl.a. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin vid Umeå Universitet och Avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet.

Medarbetare vid avdelningen: Johanna Thomtén (docent), Elisabeth Wasteson (Lektor)

Projektledare och kontaktperson: Eva Samuelsson, Region JH