Varm och inkompetent eller kall och kompetent – om stereotyper, fördomar och diskriminering

När vi ställs inför att göra bedömningar av andra människor är det två frågor vi ställer oss: är denne vän eller fiende, dvs är den varm och trevlig eller kall och otrevlig? Och vad kan den åstadkomma, dvs vilken kompetens har den?

De som vi upplever som konkurrenter upplever vi som kalla, och dem som har status och makt som kompetenta. Detta leder oss lätt till förutfattade bedömningar av andra människor, som i sin tur leder till fördomar och diskriminering. I detta projekt studeras vilka konsekvenser sådana värderingar får för bedömningar av kvalifikationsbedömningar vid rekrytering och urval, lönesättning, m.m., främst rörande olika genusrelaterade aspekter, och hur de förhåller sig till andra typer av attityder och fördomar såsom ambivalent sexism, social dominansorientering och auktoritära attityder.

Medarbetare: Ingrid Zakrisson (projektledare), samt adjunkt/doktorand Pär Löfstrand.

Kontaktperson: Ingrid Zakrisson