Varm och inkompetent eller kall och kompetent – om stereotyper, fördomar och diskriminering

När vi ställs inför att göra bedömningar av andra människor är det två frågor vi ställer oss: är denne vän eller fiende, dvs är den varm och trevlig eller kall och otrevlig? Och vad kan den åstadkomma, dvs vilken kompetens har den?

Sidan uppdaterades 2017-09-20