Forskningpublikationer hittar du  i DIVA

  

Pedagogiska meddelanden

Pedagogiska meddelanden är en rapportserie av den tidigare Avdelningen för socialt arbete.

Publikationerna ska på olika sätt dels dokumentera, sammanfatta och kritiskt reflektera över verksamhet och dels medverka i utvecklingen av institutionens pedagogiska gärning. Serien vill spegla praktikverksamhet och aktuella pedagogiska frågor. Publiceringspolicyn är generös när det gäller ämnesval bara det hamnar inom ramen för sådant som berör praktik, pedagogik och utbildning vid institutionen.

Serien finns i fulltext via DIVA  

E-post: pemesoa@miun.se