3N9A3419FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Prefekt:
Ulrika Danielsson

Proprefekter:
Charlotte Andoh-Appiah (ställföreträdande)
Elisabet Rondung

Ämnesföreträdare psykologi:
Ingrid Zakrisson

Ämnesföreträdare socialt arbete:
Majen Espvall

Studierektor (utbildningsfrågor psykologi):
Michaela Tjernberg

Studierektor (bemanningsfrågor psykologi):
Anna Bjärtå

Studierektor (utbildnings- & bemanningsfrågor socialt arbete):
Anneli Mårtenson

Programansvariga:
Psykologi
Personal- och arbetslivsfrågor programmet: Anders Flykt & Annika Aletind
Psykologprogrammet: Elisabet Wasteson
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion: Francisco Esteves
Fristående kurser i psykologi: Michaela Tjernberg

Psykologmottagningsansvarig: Anna Leiler

Psykologilaboratorieansvarig: Jens Bernhardsson

Utbildningshandläggare psykologi: Maria Görlin

Socialt arbete
Socionomutbildning: Magnus Israelsson och Anna-Lena Suorra
Magisterprogram i socialt arbete: Majen Espwall

Utbildningshandläggare socialt arbete: Maria Sundberg