Östersundsvy med konferensnamnet NaPSA 2024 och text: 20–21 mars, Mittuniversitetet Östersund.

Call for abstracts stänger den 11 december. Alla typer av paper är välkomna, från både disputerade forskare och doktorander. Vill du ordna en workshop är det också möjligt.

Anmälan /Registration Abstract

Sidan uppdaterades 2023-09-20