Varje år tas ett antal lärare vid Mittuniversitetet ut till lärarutbyte vid de universitet och högskolor som vi har avtal med i Skandinavien (Nordplus) och Europa (Erasmus).

Lärarutbytet syftar till att ge lärare möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, att stärka banden mellan universitet och högskolor, samt att ge studenter möjlighet att dra nytta av den kunskap och kompetens som lärare vid andra lärosäten besitter.  
 
Lärarutbytet innebär en arbetsvecka vid ett annat universitet/ högskola, med viss undervisning, möjlighet att träffa kollegor och få se hur det universitetet/ högskolan fungerar, samt göra studiebesök i t ex skolor, m.m.
 
Vill du veta mer om de universitet/ högskolor som vi har avtal med kontakta internationaliseringsansvarig på UTV. Det går också att gå in under rubriken Erasmus/Utbytesplatser och få länkar till respektive universitet/högskola.
 
Lärarutbytet innebär en arbetsvecka vid ett annat universitet med viss undervisning, möjlighet att träffa kollegor och få se hur det universitetet fungerar, samt göra studiebesök i t ex skolor, m.m. Vill du veta mer om de lärosäten som vi har avtal med kontakta internationaliseringsansvarig på UTV. Det går också att gå in under rubriken Erasmus - Utbytesplatser och få länkar till respektive lärosäte.