UC Sönderjylland, Haderslevsseminariet, Haderslev

Högskolan ligger 5 mil från den tyska gränsen längst ner på Jylland. Haderslev är en mycket trevlig liten stad om 35 000 innevånare. De erbjuder lärarutbildningskurser och praktik för alla former av lärarutbildningsstudenter, utom gymnasielärare. Haderslev ligger mycket fint till vid Lilla Bält, inte långt från Västerhavet och tre timmar med tåg till Hamburg. De erbjuder olika former av boende, främst korridorboende. I närheten ligger Sönderborg, vänort till Sundsvall.

 

Utbytesplatserna erbjuds inom ramen för Erasmus, men vi har ett samarbete med UC Sönderjylland i ett specialpedagogiskt Nordplus nätverk. Tillsammans med Haderslev och Nesna i Norge kommer vi att under läsåret 2009-10 erbjuda en 30hp kurs med namnet Specialpedagogik i ett nordiskt perspektiv. Kursen kommer att kunna läsas inom ramen för en specialisering.

 

Ansökningsuppgifter: Moveonnet

Allmän information:

Studieerbjudande, kurs ”Living and Learning together” går av stapeln på Haderslevseminariet, UC Sydjylland, februari-april varje år. Kan med fördel läsas av lärarstudenter som del av en specialisering. Kursen består av 7 studiemoduler; Komparativa studier, Estetiska lärandeprocesser, Medborgarskap och globalisation, Internationell vecka, Språk över gränser, VFU, Valfria ämnen: specialpedagogik, litteratur och film och IKT. Samt en valfri dansk kurs i lärarutbildningen.

 

Mål för kursen: ”The course will provide the students with skills, knowledge, and experience in order to increase their intercultural competence – i.e. the ability to live and work in heterogeneous groups. The students will become aware of the qualities of other teaching and learning traditions. The students will learn how to acquire new knowledge through the use of “logbook” and “portfolio”.”

 

Kursen går på engelska och erbjuds studenter från andra länder. Haderslevseminariet erbjuder rum eller lägenheter i Haderslev för ca. 300€ per månad. Privat boende i familj kan också förekomma.

 

Kursen ger dig som student 20 hp. Ansökan ska skickas in senast 1 november -07. Kontakta internationaliseringsansvarig om du är intresserad.

Före denne kurs kan man läsa en dansk intensivspråkkurs 7-31 januari -08. Kursen är förlagd till Höjskolen Östersöen och du bor i dubbelrum med bad. Kostnad 200€ per vecka, men då ingår alla måltider. Några singelrum finns att tillgå. De ordnar också en lång rad fritidsaktiviteter er kursdeltagarna.