Mittuniversitetet ingår i ett Nordplusnätverk. Nordplusstipendiet är ett så kallat "merkostnadsstipendium" som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Stipendiet är ett bidrag till de extra utgifter som du som Nordplusstudent har när du studerar i ett av de nordiska länderna. I stipendiet ingår även ett resebidrag.

Nordplusavtal

De platser för vilka du har möjlighet att söka Nordplusstipendium kallas Nordplusavtal. Om du blir erbjuden någon av dessa platser - ta kontakt med den platsens kontaktansvarige för vidare information om hur du söker Nordplus stipendiet. OBS! Du kan bara beviljas Nordplusstipendium en gång.  

Fritidslärarutbildningen i ett Nordplussamarbete

Inom området Fritid är Fritidslärarutbildningen på UTV aktiv i ett Nordplussamarbete. Samarbetet sker i form av ett internationellt nätverk tillsammans med Vilnius College, Litauen, Absalon professionshögskola, Nyköbing Falster, Danmark och University of Iceland, Reykjavik. Under året har nätverket ordnat en tredagars best practice träff med tema arbete med flyktingar och immigranter på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall. I slutet av maj 2018 kommer 25 studenter att få möjlighet att fördjupa sig inom temat vulnerable children genom att läsa Nordplus Intensive course, Rights and Empowerment of Children and Youth på University of Iceland, Reykjavik.

Kontaktperson: Assar Hörnell, assar.hornell@miun.se

Nordisk Miljö- och utomhuspedagogik, NordMiPe

Mittuniversitetets lärarutbildning deltar i Nordplus-nätverket Nordisk miljö- och utomhuspedagogik tillsammans med ett flertal andra lärarutbildningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet med nätverket är att med hela Norden som referensram främja kursutveckling och forskning inom områdena miljöpedagogik/lärande för hållbar utveckling och utomhuspedagogik, två områden som har sina speciella särdrag men som också har mycket gemensamt. 

Inom nätverket finns möjlighet som student att delta i gemensamma nordiska kurser, samt att åka som utbytesstudent till något av de deltagande lärosätena i ett annat nordiskt land. Nätverket koordineras av F.D. Irmeli Palmberg vid den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa i Finland och mer information kan hämtas på nätverkets hemsida:

http://www.vasa.abo.fi/users/ipalmber/MiPeNatverk.htm

Nätverk för förskollärare

Utbildningsvetenskap är med i ett Nordplus nätverk: Förskollärarutbildning i Norden. 2 högskolor i Norge, Danmark och Sverige, 1 i Danmark, Finland, Island och Färöarna är deltagare. Nätverket erbjuder studentutbyte och lärarutbyte. För studerande finns för våren -07 en utbytesplats om en månad vid Förskollärarutbildningen i Reykjavik, Island. I januari -07 öppnades Nätverkets gemensamma hemsida http://www.miun.se/nordplus/  Där finns information om alla de deltagande partners och om hur man som student kan komma i åtnjutande av studentstipendier.

Specialpedagogik-nätverk

UTV är med i ett Nordplus nätverk: specialpedagogik. Nätverket håller för närvarande på att skapa en kurs i Nordisk specialpedagogik som kan läsas som specialisering för lärarutbildningstuderande. Kursen kommer att gå på halvfart med studerande från fyra länder, med preliminär start hösten -08. Partners är Åbo Akademi, Vasa Finland, Nesna Högskola, Norge och CVU Sydjylland, Danmark. Kontaktperson på Mittuniversitetets lärarutbildning är Ulla Damber. ulla.damber@miun.se  Mer information om arbetet i nätverket finns på: http://www.hinesna.no/