Nort2North | miun.se

Mittuniversitetet är ansluten till North2North-programmet. Det är ett program för utbyte mellan universitet i de arktiska regionerna. Det är Alaska, Kanada, Island, Norge, Island, Sverige, Finland och Ryssland.

Sidan uppdaterades 2014-10-28