Institutionen erbjuder uppdragsutbildning inom en mängd olika områden som till exempel skolutveckling och IKT-pedagogik (Informations- och KommunikationsTeknik).
Ett antal större och mindre forskningsprojekt bedrivs vid institutionen. Flera av dem har stark internationell förankring, många sker i ett nationellt samarbete med kolleger vid andra lärosäten och andra åter är mera lokalt förankrade med kontakter i det omgivande samhället.

Kontakt

Prefekt 
Marcia Håkansson-Lindqvist

Postadress:
UTV
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

UTVexp@miun.se

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Kontaktpersoner

Arbetsintegrerad lärarutbildning
Programansvarig: Linda Eriksson
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Beteendevetenskapligt program
Programansvarig: Saga Dorani
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Förskollärarprogrammet
Programansvarig: Anna Nelding
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg, UTVexp@miun.se

Grundlärare med inriktning arbete i fritidshem
Programansvarig: Linda Enström
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Grundlärare med inriktning arbete i förskoleklass & grundskolan åk 1-3
Programansvarig: Sara Dahlqvist
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6 (Sundsvall)
Programansvarig: Linda Eriksson
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Ämneslärarprogrammet (HSV):
Programansvarig: Sven Olofsson
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU, ämneslärare 7–9 och gymnasiet)
Programansvarig: Charlotta Collén
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling
Programansvarig: Catharina Höijer
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Masterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning
Programansvarig: Catharina Höijer
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Fristående kurser

Uppdragsutbildning och lärarlyft
Utbildningshandläggare: Åsa Nyberg, UTVexp@miun.se

Fristående kurser på grundnivå
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Fristående kurser på avancerad nivå
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Fristående kurser i Pedagogik A, B, C samt Internationella studenter inom UTV
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Ämnen

Bild
Ämnesföreträdare: Lena Boström

Samhällskunskap
Ämnesföreträdare:  Göran Bostedt

Pedagogik
Ämnesföreträdare: Lena Boström

Studierektorer UTV

Marie Frykland

Camilla Månsson Waldehagen

Vfu-kontakter

Vfu-koordinatorer

Marianne Flyckt Hahlin

Anna Nelding 

Vetenskaplig ledare

Maria Styf