Professionshøjskolen Lillebælt, Jelling

Lidt om Professionshöjskolen Lillebält, Jelling, Pedagoguddannelsen:

Pædagoguddannelsen ved CVU Jelling er et sted,  hvor der skabes kultur. Et sted, hvor man studerer og diskuterer, fremægger og samtaler, hvor man udvikler ideer og sammen skaber atmosfære Et sted hvor der foregår aktiviteter, der gør, at man gerne opholder sig der – også uden for skemaet.

I Jelling lægger vi meget vægt på at anvende moderne undervisningsmetoder på linje med den moderne uddannelse, vi repræsenterer. Det vil sige at vi lægger vægt på, at du lærer at lære – ud over at lære noget bestemt.

Uddannelsesstedet er akkrediteret som University College, og de studerende dimitterer som ’professionsbachelorer i pædagogisk arbejde.’ Det betyder, at de studerende, ud over at være kompetente til at arbejde som pædagoger i det brede felt, som pædagoguddannelsen retter sig imod (det er den største enkeltstående professionsuddannelse i Danmark),  også erkvalificeret til at læse videre på master og kandidat niveau ved universiteterne.

Studiets organisering:

Du organiseres i studiegrupper med 4 – 6 deltagere. Disse studiegrupper er tilknyttet en procesvejleder (en lektor), som gruppen mødes med mindst en gang om ugen for at drøfte gruppernes arbejde med studieøvelser og miniprojekter. Procesvejlederen sætter fokus på de studerendes læring, udfordrer dem med hensyn til, hvad den studerende og gruppen skal opbevare i sin lærings portfolio, og hvad den/de studerende skal arbejde videre med.

Ud over procesvejledning, de studerendes eget arbejde med studieøvelser, miniprojekter og opsamling af læringselementer til portfolioen, så gives der fag-faglig vejledning og undervisning via forelæsninger.

 

Undervisning og moduler, som du nemt kan deltage i:

På den måde uddannelsen er bygget op på i Jelling er det nemt for dig at deltage, også selv om du til daglig uddannes i et andet nordisk land.

De forskellige undervisningselementer indgår normalt i afgrænsede moduler. Du kan vælge et modul over 9 uger (= 13.5 ECTS) med titlen : Sprog og kultur. I dette modul arbejdes primært med sproget, fortællingen og kulturforskellene. Der indgår dansk, musik, it-kommunikation og værkstedsarbejde. Formålet med modulet er, at ruste de studerende til, at øge børns sproglige kompetencer (specielt de med anden kulturel baggrund) inden skolestart. Modulet kan afsluttes med en prøve.

Modulet Sprog og kultur kan dog også, med fordel,  læses i sammenhæng med et helt semester (4. eller  5. semester = 30 ECTS)  med fokus på aktivitets- og kulturfaglige fag i det hele taget. Der vil dels være mulighed for et afgrænset kursus omkring æstetik  og kulturbegreber og dels vil der være mulighed for at fordybe sig efter eget valg indenfor et af følgende tre områder(linjer):

  • Musik, Drama og (billede) udtryk
  • Bevægelse, krop og sundhed
  • Natur, teknik og (grønt) værksted

Endelig kan det anbefales at vælge et særligt brugerspecialiseringssemester (4. eller 5. semester = 30 ECTS). I dette semester vælger du mellem tre specialiseringer:

En specialisering, der retter sig mod studerende, som senere ønsker at beskæftige sig med pædagogisk arbejde omkring børn og unge, der ikke har generelle indlæringsvanskeligheder eller andre fysiske eller psykiske handicaps, men hvor udfordringen består i at fascilitere det bedst mulige lærings-, udviklings- og dannelsesmiljø i samarbejde med forældrene.
En anden specialisering, som retter sig mod studerende, der senere ønsker at arbejde med handicappede børn, unge og voksne med handicaps - eller permanente psykiske lidelser. Udfordrngen består her i at fascilitere det bedst mulige rum for medinddragelse, egenbestemmelse og samfundsdeltagelse på trods af et handicap.
En tredje specialisering retter sig mod pædagoger, der ønsker at arbejde med børn, unge og familier, som er særligt socialt og adfærdsmæssigt truede. I denne specialisering er der særlig fokus på strategier for pædagogisk, psykologisk og social intervention.

Uanset valget af specialisering vil der indgå følgende fag: Pædagogik, psykologi, sundhedsfag (faget om det gode liv) samt et fag benævnt ’Kommunikation,organisation og ledelse’ (KOL)

Om Danmark, Vejle og Jelling:

Danmark bliver nogle gange kaldt Skandinaviens Italien. Der er lidt om det. Livet i Danmark er  præget af den landfaste europæiske livsform på godt og ondt.  Men alligevel er vi vore egne! Vi er et lille land, der forsøger at balancere mellem en passende selvforståelse og en erkendelse af, at vi også bør optræde ydmygt vores ringe størrelse taget i betragtning.

I Jelling finder du Danmarks - og dele af Nordens - dåbsattest. Dåbsattesten har Kongen Harald Blåtand hugget i runesten til minde om sin far Kong Gorm og Dronning Thyra, der samlede landet. Jelling er en lille forstad, der er en del af  hovedbyen Vejle, som ligger 12 minutters togtransport fra Jelling, midt i Danmarks smukkeste natur, fyldt med smukke grønne skove, blå fjorde, åer og et meget stort  moderne vækstområde for IT, fødevareproduktion, handel, idræt og - natteliv.
Ny Vejle kommune har ca 110.000 indbyggere og rummer naturligvis alle de kulturfaciliteter af enhver art, man kan tænke sig for et område af sådan en størrelse. Det tager to timer med tog til København.

Fra Jelling er der ca 20 km til Billund med forlystelsesparken ’Legoland’  og den store internationale lufthavn, Billund Airport, med forbindelse til rigtig mange destinationer rundt om i Skandinavien og resten af verden.

Løveparken i Givskud ligger i en lidt anden retning, men stadig kun 20- 25 km borte.

Sommer og efterår er der rigtig mange musikfestivaler i Danmark. En af festivalerne finder du i Jelling. Den afholdes i slutningen af maj måned hvert år. Det er en meget populær musikfestival, der trækker unge til byen fra hele landet og fra hele Europa. Festivalen løber over 3 – 4 dage.

Du kan bo på kollegium både i Jelling og i Vejle. Vælger du et ophold i Jelling, vil du opdage, at  dem du møder, både indenfor og udenfor uddannelsesstedet, er venlige, hjælpsomme og indstillet på at inddrage dig i det fælles liv i byen, på kollegiet og på stedet.

CVU Jelling fusionerer:

Omkring 1.september 2006 fusioner (sammenlægges) CVU Jelling med en række andre uddannelsesinstitutioner i Jylland og på Fyn. I alt 11 uddannelsesinstitutioner slår sig sammen, med henblik på senere at blive professionshøjskole. Der vil efter fusionen være i alt ca 8.000 studerende og 500 ansatte. Fusionen vil dog ikke betyde noget for din oplevelse af CVU Jelling som et hyggeligt og overskueligt uddannelsessted med mellem 1600 og 1700 studerende. NB: Det vides endnu ikke, hvad den nye samlede institution kommer til at hedde.

Du skal være velkommen til at besøge CVU Jellings hjemmeside: www.cvujelling.dk . Du kan også kontakte undertegnede på mail: ole.grangaard.olesen@cvujelling.dk.