Enheten för barnpedagogik är en del av Åbo Akademi, det finlandssvenska universitetet. Moderuniversitetet Åbo Akademi är beläget i Åbo, och två av dess fakulteter, varav Pedagogiska fakulteten är den ena, finns i Vasa. Till Pedagogiska fakulteten hör också Enheten för barnpedagogik, som finns i Jakobstad.

I Jakobstad har man utbildat barnträdgårdslärare (förskollärare) sedan 1958, först vid ett seminarium, senare på institutsnivå, och sedan 1995 på universitetsnivå, som en del av Åbo Akademi. Detta är den enda svenskspråkiga utbildningen av barnträdgårdslärare i Finland.

 

Vid Enheten för barnpedagogik kan man studera till PeK (pedagogie kandidat, motsvarar en Bachelors grad) och vidare till PeM (pedagogie magister, motsvarar en Masters grad). PeK-studierna omfattar studiepoäng (sp, motsvarar ECTS) på ca 3 år och PeM-studierna ytterligare sp, ca 2 år. Huvudämnet är Pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren. Studierna på PeK-nivå genomförs huvudsakligen som problembaserat lärande (PBL), med studerandena delade i grupper om ca 8 studerande med en lärare som handledare. Processen i gruppen stöds av föreläsningar, verkstadstimmar, praktik, eget arbete och handledning.

 

Efter avslutade PeK-studier får man behörighet som barnträdgårdslärare. Avslutade PeM-studier kan föra vidare till forskarstudier som leder till licentiat- och/eller doktorsgrad.

 

Enheten för barnpedagogik är en liten enhet, med ca 15 lärare och för närvarande ca heltidsstuderandestuderande. Enheten leds av en professor i barnpedagogik. Atmosfären är familjär och stämningen god.

Du kan läsa mera om studierna och PBL vid Enheten för barnpedagogik på hemsidan: www.vasa.abo.fi/pf/bi

Studentföreningen Stubi hittar du på enhetens hemsida, liksom också information om enhetens Center för barnpedagogisk forskning. Från hemsidan hittar du också vidare till Åbo Akademis och Pedagogiska fakultetens hemsidor.

 

Kontaktuppgifter:

Märta Sandvik

Internationell koordinator, lektor i pedagogik

 

Postadress och besöksadress: Paul Hallvars gata 8

68600 Jakobstad

Finland

 

Tfn: + 358 6 7885000

 

Information om staden Jakobstad hittar du på:

www.jakobstad.fi