Åbo Akademi

Enheten för barnpedagogik är en del av Åbo Akademi, det finlandssvenska universitetet. Moderuniversitetet Åbo Akademi är beläget i Åbo, och två av dess fakulteter, varav Pedagogiska fakulteten är den ena, finns i Vasa. Till Pedagogiska fakulteten hör också Enheten för barnpedagogik, som finns i Jakobstad.

Sidan uppdaterades 2011-02-23