Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH) ble grunnlagt i 1947, som en privat høgskole og som en selvstendig stiftelse innen Den Norske Kirke. DMMH er den eneste høgskolen som kun utdanner førskolelærere i Norge. For tiden har vi om lag 800 studenter og 90 ansatte. Høgskolen er fordelt på to steder, hovedcampus er på Dalen og i tillegg har vi Frøset Gård som ligger idyllisk til i utkanten av byen.

Bachelor Førskolelærerutdanningen er 3 år på full tid og 4 år på deltid. Våre studenter kan velge mellom ulike fokus på studiet.

 

 

  • Hovedmodellen sikter på å gi en god tverrfaglig bredde. Her følger studentene et fastlagt løp de to første årene, og velger i tredje klasse en halvårig fordypning. Hvilke fordypninger som tilbys varierer fra år til år.
  • Den estetiske linjen har en klar fokusering på kunst og kultur, på egen utvikling og refleksjon, med vekt på hvordan man kan arbeide med kunst og kultur sammen med barn i barnehagen. Studentene vil både arbeide praktisk-estetisk og teoretisk under studiet.
  • Natur- og friluftslinjen har en klar fokusering på hvordan man i større grad kan ta i bruk uterommet i pedagogisk arbeid i barnehage og skole. Aktiviteter i naturen fremmer barnets motoriske utvikling, og det styrker også barnets sosiale og estetiske kompetanse og selvutvikling generelt. Det er derfor viktig å skape gode holdninger og kompetanse blant førskolelærere og lærere på disse områdene.
  • Linjen for Internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid fokuserer på tema som mangfold, kultur, identitet, etnisitet, rasisme, likeverd, toleranse, menneskerettigheter og internasjonal forståelse og samarbeid. Videre står utfordringer knyttet til barns dannelsesprosesser i ulike samfunn sentralt.

I tillegg tilbyr høgskolen en rekke videreutdanningskurs på et helt år eller et halvt år . En oversikt over hvilke kurs som tilbys for tiden finner du her

 

Høgskolen har et samarbeid om Master innen både førskolepedagogikk og spesialpedagogikk med Pedagogisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU).

 

Senter for Forskning, Etterutdanning og Informasjon (FEI) ivaretar høgskolens virksomhet i forhold til oppdrag fra eksterne instanser, og har som mål å tilby kompetanse innen feltet førskolepedagogikk, overgangen barnehage - skole, småskoletrinn og SFO. I tillegg arrangerer FEI en rekke kurs og konferanser.

 

 

 
Kontaktopplysninger:

Marit Hallset Svare

Leder for student- og lærerutveksling

Tlf +47 73 80 52 00

Fax +47 73 80 52 52

 

 Informasjon om byen Trondheim