Informasjon om Høgskolen i Nesna

 

Kontaktinformasjon

 

Høgskolen i Nesna

N-8700 Nesna

Norge

Tlf: +47 750 57800

e-mail: postmottak@hinesna.no

Høgskolens hjemmeside: http://www.hinesna.no

 

Kontaktpersoner

Vidar Hammer Brattli, Utdanningsleder for Førskolelærerutdanningen

Tlf: +47 750 57877

e-mail: vhb@hinesna.no

 

Signe A. Hansen, Faglig koordinator Nordplusnettverket, Førskolelærerutdanning i Norden

Tlf: +47 750 57889

e-mail: sah@hinesna.no

 

Hege Grundt Tønder, Internasjonal koordinator

Tlf: +47 750 57807

e-mail: ht@hinesna.no

 

Om Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nesna holder til på Nesna, en kystkommune med ca. 1.800 innbyggere i Nordland fylke, et av de nordligste fylkene i Norge. Nesna ligger litt sør for Polarsikelen.

Høgskolen i Nesna ble grunnlagt som lærerskole i 1918 for å forbedre nivået på utdanning blant befolkningen i Helgelandsregionen. Høgskolen har tidligere primært utdannet lærere og førskolelærere.

Høgskolen i Nesna tilbyr i dag et variert studieprogram på Bachelor og Masternivå i tillegg til lærer, førskolelærer- og sykepleiestudier. Høgskolen har ca. 1100 fulltids- og deltidsstudenter og 130 ansatte.

 

Historikk om førskolelærerutdanningen

Høgskolen i Nesna har 35 års erfaring med å gi førskolelærerutdanning. Nesna lærerskole kunne ønske de første førskolelærerstudentene velkommen høsten 1973. Denne første klassen ble tatt opp til en delt utdanning; et års praksis mellom første og andre skoleår. Det var ikke krav om forpraksis til denne 3- årige utdanningen. Høsten 1974 ble det tatt opp en klasse til toårig utdanning. Til denne var det krav om forpraksis. Våren 1976 var de første førskolelærerne uteksaminert fra Nesna lærerskole. Høsten 1976 ble det tatt opp to klasser til toårig utdanning. Stortinget vedtok i 1973 at førskolelærerutdanningen skulle være en treårig utdanning på lik linje som allmennlærerutdanningen. Høsten 1978 ble det tatt opp to klasser til førskolelærerutdanning; en i et toårig løp og en klasse i det treårige løpet.

 

Førskolelærerutdanningen hadde bra søkning i flere år, men på slutten av åttitallet var det små klasser som ble tatt opp. Høsten 1987 og 1988 ble det ikke tatt opp studenter til førskolelærerutdanning på heltid. Skolen jobbet da med å utarbeide en deltids førskolelærerutdanning. De første studentene ble tatt opp til denne utdanningen tidlig vårsemester 1988 og en klasse til høsten 1988. Fra høsten 1989 tok søkningen til førskolelærerutdnaningen seg opp igjen og Nesna hadde da både studenter i heltidsutdanning og i deltidsutdanning. Søkningen økte og på midten av 1990 – tallet hadde høgskolen opptil 3 paralleller samt en klasse på deltid. På begynnelsen av 2000 – tallet gikk søkningen til førskolelærerutdanningen igjen ned og det var små kull som startet på utdanningen. Høsten 2003 ble det kun tatt opp studenter til deltids førskolelærerutdanningen. I dag ser vi igjen en økning av søkere til førskolelærerutdanningen.

 

Førskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna

For studieår 2008/2009 tilbyr vi følgende førskolelærerstudier:

 

Førskolelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv (Bachelor)

Lengde på studiet: 3 år

Studiepoeng: 180 sp

 

Kort om studiet

Sentralt i fysisk fostring på natur- og friluftslinja står opplevelse, oppdagelse, utforskning, mestring og samhandling med naturen. Utdanningen skal skape læring i ulike miljø til ulike årstider kombinert med teoretiske faglige studier.

 

Innhold i studiet

Mange av de arbeids- og undervisningsformer du møter gjennom utdanningen stiller krav til deg som aktiv student: prosjektarbeid, gruppearbeid, praktiske øvelser, veiledning, ekskursjoner, praksis osv.

Vi er opptatt av studiekvalitet og ser gjerne at du som student er med og påvirker din egen utdanning slik at studiet blir best mulig med tanke på å møte kravene i morgendagens barnehage.

 

 

Fagområder innenfor studiet:

- Fysisk fostring og naturfag med miljølære 80 sp

- Pedagogikk 45 sp

- Norsk 15 sp

- Matematikk 10 sp

- Kristendom, religion og livssyn 10 sp

- Estetiske fag (drama, forming og musikk) 20 sp

 

Praksis

I løpet av studiet er det 20 uker praksis:

1. studieår – syv uker barnehagepraksis

2. studieår – seks uker barnehagepraksis og to uker småskolepraksis

3. studieår – fem uker barnehagepraksis.

 

Førskolelærerutdanning (Deltid)

Lengde på studiet: 4 år samlingsbasert

Studiepoeng: 180 sp

 

 

Kort om studiet

Utdanning på deltid med praktisk læring og kontakt med arbeidslivet.

 

Ved Høgskolen i Nesna har vi 30 års erfaring med å drive førskolelærerutdanning. Vi vet at det er viktig for deg som student å bli kjent med hverdagen i en barnehage. Det gir trygghet å vite om hvordan en førskolelærers hver er i praksis. Derfor prøver i ut en ordning med kontaktbarnehage. Det innebærer at du knytter kontakt til en spesiell barnehage som du er innom ha har jevnlig kontakt med undervis i studiet. På denne måten mener vi du får en mer helhetlig forståelse av hva førskolelæreryrket innebærer.

 

Førskolelæreryrket er utfordrende og her krevende fysisk og psykisk! Å være førskolelærer krever at du har gode kunnskaper, praktiske ferdigheter, evne til refleksjon over eget arbeid og vilje til personlig vekst og utvikling. Førskolelærerutdanningen er en lederutdanning hvor du er arbeidsleder, oppdrager og omsorgsperson i ett.

 

Organisering av studiet

Studiet er organisert i samlinger av 1 og 2 uker fordelt over studieåret med til sammen ca. 9-10 uker. Hvert studieår har et omfang på 45 studiepoeng. Samlingene er lagt til Nesna.

 

Praksis

I løpet av studiet er det 20 uker praksis

1. studieår – fire uker barnehagepraksis

2. studieår – fire uker barnehagepraksis og to uker småskolepraksis

3. studieår – fem uker barnehagepraksis

4. studieår – fem uker barnehagepraksis