Det nya universitetet

Mitthögskolan blev den 1 januari 2005 det yngsta universitetet i Sverige. Ett ungt universitet har frihet att förändra och se nya öppningar och möjligheter utan att vara bunden av traditionen. Ett ungt universitet kan bidra till att förnya den akademiska verksamheten.

 

Grundutbildning i förnyelse

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning.

 

Profilerad forskning 

Mittuniversitetet satsar på sex forskningsprofiler som forskningsmässig ryggrad för det nya universitetet:

 

  • Digitala samhällen
  • Kulturarv och demokratiutveckling
  • Lärande och bildning
  • Skogen som resurs
  • Turism, idrott och upplevelseteknologi
  • Välfärdssamhällets utmaningar

 

Profilerna är temabaserade och tar sin utgångspunkt i forskningsmiljöer som idag finns inom Mittuniversitetet. Flera av dem har starka anknytningar till regionala frågeställningar.

 

Samverkan och ömsesidigt samarbete

Mittuniversitetet har en omfattande samverkan med företag, organisationer, myndigheter, föreningar, skolor, privatpersoner m fl. Samverkan innebär samarbete för en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera regionens och landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning och forskning.

 

 

Tre campus

Mittuniversitetet har tre campus. De finns i Härnösand, Sundsvall och Östersund. De har olika karaktär och delvis olika utbildningsutbud. Campus Härnösand präglas av lärarutbildning och utbildningar inom humaniora. I Sundsvall finns en stor andel tekniska och naturvetenskapliga utbildningar liksom journalistutbildning och vård. Östersund har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss teknikutbildning och tydliga profileringar mot vårdutbildning och socionomutbildningar.

 

Förskollärareutbildningen ligger i Härnösand och är integrerad i lärarutbildningen och utgör 210 högskolepoäng.

 

Vill du veta mer om vårt kursutbud kan du titta på utbildningskatalogen

 

Kontaktpersoner:

Assar Hörnell

 
E-post: assar.hornell@miun.se
Telefon: 0611-86259
Postadress: Mittuniversitetet, UTV 
871 88 HÄRNÖSAND