Jonas Arlestedt har läst Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Nu är han alumn och idag jobbar han som CIO & Head of IT på knightec. Som alumn tycker han Mentorprogrammet är en utmärkt plattform att engagera sig i för att utveckla både sig själv och studenterna.

Berätta lite om din nuvarande arbetsgivare och hur länge du har varit där?

Jag jobbar sedan två år tillbaka på konsultbolaget Knightec som är väldigt starka på teknik, digitalisering och produktutveckling. Vi är snart 1000 anställda och finns över hela Sverige men levererar över hela världen. Vi hjälper och utvecklar våra kunder med deras strategiska initiativ och utmaningar, t.ex. att utveckla och sjösätta en ny produkt. En stor del av jobbet görs från egna lokaler men vi hjälper även våra kunder ute på plats i deras verklighet.


Hur har din resa sett ut efter att du avslutade din utbildning och vilket var ditt första steg i yrkeslivet?

Direkt efter mitt exjobb fick jag fast anställning hos ett IT-konsultbolag i Dalarna som systemutvecklare där jag bland annat jobbade som konsult till ABB. I samband med att jag flyttade tillbaka till Sundsvall började jag på Dewire Consultants. Där fortsatte jag min bana som systemutvecklare men fick ganska snabbt möjligheten att leda team och projekt. Två och ett halvt år ett jag avslutat mina studier blev jag erbjuden min första chefstjänst för utvecklingsavdelningen på Dewire. Under de närmsta åren utvecklades och växte både grupperingen och min roll till runt 45 personer och ett övergripande ansvar för teknik och IT. Sedan början av 2019 jobbar jag i rollen som CIO & Head of IT på konstultbolaget Knightec.


Hade du kontakt med alumner under din studietid? 

Inte i någon stor utsträckning vad jag minns. Jag tror att en mer utvecklad almundialog hade kunnat avdramatisera övergången från studier till arbetsliv.


Samverkar du och Knightec med studenter idag?

Ja definitivt, Knightec har ett stort fokus kring studentsamverkan. Utöver att vi anställder många direkt efter avslutade studier så bedriver vi exjobb, projektkurser, SIMS, gästföreläsningar, studiebesök, mentorskap samt att vi är med och driver/bidrar till olika studentrelaterade initiativ. 


På vilket sätt hjälpte Mittuniversitetet dig att komma i kontakt med näringslivet under studietiden? 

Den primära näringlivskontakten var det i form av exjobb, projektkurser, mentorsprogram, gästföreläsningar och arbetsmässor. Jag tror att fler projektkurser i samverkan med arbetslivet hade kunnat skapa en tydligare bild av vilka kunskaper som var extra viktiga för mig som nyutexaminerad.


Hur skulle du som alumn vilja ha kontakt med studenter idag?

Jag tycker mentorsprogrammet är en utmärkt plattform för att utveckla både sig själv och studenten. Utöver det tror jag även på gästföreläsningar utifrån både ämneskunskap och inspiration.


Vad fick dig att välja att läsa civilingenjör datateknik vid Mittuniversitetet?

Att valet Primärt skulle jag säga storleken och det geografiska läget där det förstnämna ger en stor närhet till lärarna, studenterna i årskurserna och forskningen som bedrivs här. Sedan ger det geografiska läget en stor närhet till naturen och goda förutsättningar till sport. Att läsa till ingenjör hade jag tänkt på länge då jag alltid haft ett intresse för teknik och förstå hur saker fungerar.


Hur ser arbetsmarknaden ut idag för studenter som läst din utbildning?

Arbetsmarknaden för IT-studenter är verkligen glödhet både lokalt i Sundsvall men även från ett nationellt och internationellt perspektiv. Det är ett stort kompetensunderskott på marknaden och min bild är att kvalificerade IT-studier ger jobb.


Är du en stolt alumn?

Ja defintivit, det är med glädje jag ser tillbaka på min studietid.