Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Vill du få ett e-postmedelande när det kommer en ny ledig tjänst på Mittuniversitet?
Här kan du prenumerera på våra lediga anställningar. Du får då ett brev när vi annonserar ut en ny tjänst

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Universitetsadjunkt i kulturgeografi MIUN 2019/1049 Östersund 190630
Projektassistent MIUN 2019/1048 Sundsvall 190614
Kommunikatör MIUN 2019/1039 Sundsvall 190614
Kommunikatör MIUN 2019/1039 Östersund 190614
Forskningsingenjör inom cellulosabaserade material MIUN 2019/1014 Sundsvall 190619
Universitetsadjunkt i nationalekonomi MIUN 2019/1004 Östersund 190622
Innovationsrådgivare och gruppledare för MIUN Innovation MIUN 2019/977 Sundsvall 190612
Innovationsrådgivare och gruppledare för MIUN Innovation MIUN 2019/977 Östersund 190612
Arbetslivskoordinator och gruppledare för Arbetsliv MIUN 2019/978 Sundsvall 190612
Arbetslivskoordinator och gruppledare för Arbetsliv MIUN 2019/978 Östersund 190612
Internationell handläggare, gruppledare för International Relations Office MIUN 2019/979 Sundsvall 190612
Internationell handläggare, gruppledare för International Relations Office MIUN 2019/979 Östersund 190612
Universitetspedagogisk utvecklare och gruppledare för pedagogisk utveckling MIUN 2019/981 Sundsvall 190612
Universitetspedagogisk utvecklare och gruppledare för pedagogisk utveckling MIUN 2019/981 Östersund 190612
Verksamhetsledare RUN och gruppledare skolsamverkan MIUN 2019/980 Sundsvall 190612
Doktorand i kulturgeografi MIUN 2019/954 Östersund 190614
Universitetsadjunkt i journalistik med inr. ljud- och radiojournalistik MIUN 2019/943 Sundsvall 190604
Doktorand i datateknik med inriktning trådlös kommunikation MIUN 2019/923 Sundsvall 190614
Universitetsadjunkt i matematik MIUN 2019/934 Sundsvall 190609
Forskare i fysisk aktivitet och hälsa MIUN 2019/916 Östersund 190610
Universitetsadjunkt i psykologi MIUN 2019/801 Östersund 190610
Universitetsadjunkt i klinisk psykologi MIUN 2019/802 Östersund 190610
Forskningsingenjör inom industriell organisation och ekonomi MIUN 2019/897 Sundsvall 190602
Universitetslektor i idrottsvetenskap/Centrumledare NVC MIUN 2019/670 Östersund 190606
Handledare för pedagogiskt stöd MIUN 2019/885 Östersund 190526
Chef till Serviceenheten MIUN 2019/887 Sundsvall 190529
Chef till Serviceenheten MIUN 2019/887 Östersund 190529
Universitetslektor i statsvetenskap MIUN 2019/834 Östersund 190611
Projektassistent i historia MIUN 2019/881 Sundsvall 190527
Universitetslektor i statsvetenskap MIUN 2019/834 Sundsvall 190611
Universitetslektor i sociologi MIUN 2019/830 Östersund 190612
Doktorand i Elektronik med inriktning mot energi-autonoma trådlösa sensorer MIUN 2019/810 Sundsvall 190607
Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap MIUN 2019/803 Sundsvall 190602
Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap MIUN 2019/803 Östersund 190602
Postdoktor i tillämpad biomekanik MIUN 2019/865 Östersund 190531
Postdoktor inom Multispektral bildanalys MIUN 2019/811 Sundsvall 190601
Postdoktor inom forskningsområdet eutektiska lösningsmedel MIUN 2019/828 Sundsvall 190528
Professor i socialt arbete MIUN 2019/627 Östersund 190715
Professor i elektronik inom maskininlärande mätsystem MIUN 2018/1400 Sundsvall 190616
Postdoktor i omgivningsfysiologi MIUN 2019/563 Östersund 190526

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2018/2439Lyssna