Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Vill du få ett e-postmedelande när det kommer en ny ledig tjänst på Mittuniversitet?
Här kan du prenumerera på våra lediga anställningar. Du får då ett brev när vi annonserar ut en ny tjänst

Befattning Referens­nummer Ort Sista ansökningsdag
Doktorand i kulturgeografi MIUN 2019/1721 Östersund 191017
Forskningsassistent MIUN 2019/1734 Östersund 191008
Universitetsadjunkt i rehabiliteringsvetenskap MIUN 2019/1731 Sundsvall 191020
Universitetsadjunkt i rehabiliteringsvetenskap MIUN 2019/1731 Östersund 191020
Doktorand i Elektronik inom ljudpositionering MIUN 2018/2414 Sundsvall 191016
Amanuenser 2019/1673 Sundsvall 191004
Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap MIUN 2019/1624 Sundsvall 191013
Amanuens 2019/1670 Sundsvall 191001
Universitetsadjunkt i geografi MIUN 2019/1669 Östersund 191002
Universitetsadjunkt i Juridik MIUN2019/1380 Östersund 191013
Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap MIUN 2019/1597 Sundsvall 191004
Postdoktor - inom Nanotrådsbaserad gasmätning MIUN 2019/1540 Sundsvall 191003
Doktorand i hälsovetenskap MIUN 2019/1566 Östersund 191006
Bibliotekarie MIUN 2019/1544 Östersund 190922
Jurist MIUN 2019/1538 Sundsvall 190922
Jurist MIUN 2019/1538 Östersund 190922
Bibliotekarie MIUN 2019/1544 Sundsvall 190922
Doktorand i sociologi med inriktning mot risk och krisforskning MIUN 2019/1443 Östersund 191001
Doktorand i sociologi med inriktning mot kritisk teori och genusvetenskap MIUN 2019/1444 Sundsvall 191001
Forskningsassistent i sociologi MIUN 2019/1509 Östersund 190924
Universitetslektor i rehabiliteringsvetenskap MIUN 2019/1505 Östersund 190924
Universitetslektor i rehabiliteringsvetenskap MIUN 2019/1505 Sundsvall 190924
Universitetsadjunkt i statsvetenskap, inriktning offentlig förvaltning MIUN 2019/1506 Östersund 190924
Universitetslektor i industridesign MIUN 2019/820 Sundsvall 190930
Universitetslektor i pedagogik MIUN 2019/1060 Sundsvall 190930
Universitetslektor i pedagogik MIUN 2019/1059 Sundsvall 190930
Universitetslektor i pedagogik, inriktning fritidshemspedagogik MIUN 2019/1058 Sundsvall 190930
Universitetslektor i pedagogik inr förskolepedagogik MIUN 2019/1057 Sundsvall 190930
Professor i pedagogik MIUN 2019/1056 Sundsvall 190930

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2018/2439Lyssna