Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Doktorand i Statsvetenskap MIUN 2017/2235 Östersund eller Sundsvall 171216
Doktorand i Statsvetenskap MIUN 2017/2235 Östersund eller Sundsvall 171216
Postdoktor MIUN 2017/2169 Sundsvall 171231
Postdoktor MIUN 2017/2168 Sundsvall 171231
Vikarierande universitetslektor i turismvetenskap, 60 % MIUN 2017/2210 Östersund 171214
Verksamhetscontoller/Verksamhetsutvecklare MIUN 2017/2189 Sundsvall 171124
Universitetslektor/Universitetslektorer i pedagogik MIUN 2017/1857 Sundsvall 180131
Professor i företagsekonomi MIUN 2017/1855 Sundsvall 171231
Universitetslektor i genusvetenskap MIUN 2017/1850 Sundsvall 171128
Universitetslektor alt.adjunkt i sociologi MIUN 2017/1851 Sundsvall 171128
Studievägledare MIUN 2017/2141 Östersund 171210

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna