Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Utredare MIUN 2018/233 Östersund 180131
Doktorand i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik MIUN 2018/179 Sundsvall 180301
Doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik MIUN 2018/178 Sundsvall 180301
Doktorand i pedagogik med inriktning mot fritidshem MIUN 2018/177 Sundsvall 180301
Forskare i maskinteknik MIUN 2018/229 Östersund 180209
Universitetslektor på 50 % i medie- och kommunikationsvetenskap MIUN 2018/200 Sundsvall 180206
Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap MIUN 2018/201 Sundsvall 180206
Universitetslektor i historia, 80% MIUN 2018/207 Sundsvall 180228
Fakultetshandläggare MIUN 2018/148 Sundsvall 180209
Postdoktor inom Energy Harvesting MIUN 2018/118 Sundsvall 180208
Universitetsadjunkt MIUN 2018/111 Östersund 180126
Universitetsadjunkt MIUN 2018/112 Sundsvall 180126
Universitetsdjunkt i företagsekonomi, inriktning redovisning/finansiering MIUN 2017/2393 Sundsvall 180201
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning medieutveckling MIUN 2017/2069 Sundsvall 180209
Universitetslektor/Universitetslektorer i pedagogik MIUN 2017/1857 Sundsvall 180131

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna