Lediga anställningar

Spara favorit Skriv ut

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Universitetsadjunkt i klinisk psykologi MIUN 2017/1108 Östersund 170608
Universitetslektor i statsvetenskap, inriktning offentlig förvaltning MIUN 2017/918 Östersund 170623
Universitetslektor i statsvetenskap MIUN 2017/919 Sundsvall 170623
HR-chef Östersund eller Sundsvall 170605
Två Universitetslektorer/Universitetsadjunkter i idrottsvetenskap MIUN 2017/1073 Östersund 170620
Fakultetsekonom MIUN 2017/1043 Östersund 170601
Fakultetsekonom MIUN 2017/1043 Sundsvall 170601
Universitetsadjunkt i juridik MIUN 2017/796 Östersund 170616
Universitetsadjunkt i miljöteknik MIUN 2017/970 Östersund 170613
Universitetsadjunkt i miljövetenskap MIUN 2017/971 Östersund 170613
Systemansvarig/projektledare MIUN 2017/1002 Östersund 170531
Forskingsingenjör inom inbyggda IoT system MIUN 2017/1005 Sundsvall 170607
Doktorand i hälsovetenskap MIUN 2017/965 Östersund 170602
Universitetsadjunkt i datateknik, vikariat MIUN 2017/923 Östersund 170531
Postdoktor – 3D VR och AR i industriell miljö MIUN 2017/778 Sundsvall 170531

Regel

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtalet gäller arbetstagare som anställs som postdoktor och som i huvudsak ska bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktorLyssna

Förhandling om anställning som postdoktorLyssna

99
2