Lediga anställningar

Spara favorit Skriv ut

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Universitetsadjunkt i omvårdnad, vikariat 6 månader MIUN 2017/1795 Östersund 171015
Universitetsadjunkt i omvårdnad, vikariat 6 månader MIUN 2017/1796 Sundsvall 171015
Doktorand i kvalitetsteknik i samarbete med omvårdnad MIUN 2017/1689 Östersund 171029
Doktorand i Elektronik MIUN 2017/1688 Sundsvall 171011
Två examenshandläggare MIUN 2017/1469 Östersund 170930
Forskare inom forskargruppen Ekokemi MIUN 2017/1620 Sundsvall 170929
Universitetslektor/Universitetsadjunkt i svenska språket MIUN 2017/1603 Sundsvall 170921
Universitetslektor i engelska MIUN 2017/1288 Sundsvall 171015
Två universitetslektorer i omvårdnad MIUN 2017/1114 Östersund 171030
Professor i psykologi MIUN 2017/1088 Östersund 171030
Professor i pedagogik MIUN 2017/1087 Sundsvall 171015
Två universitetslektorer i omvårdnad MIUN 2017/1114 Sundsvall 171030

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna