Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Projektassistent MIUN 2018/1291 Östersund 180713
Doktorand i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik MIUN 2018/1275 Sundsvall 180831
Helpdeskadministratör MIUN 2018/1257 Östersund 180706
Helpdeskadministratör MIUN 2018/1257 Sundsvall 180706
Universitetsadjunkt i pedagogik MIUN 2018/1236 Sundsvall 180706
Vikarierande Ekonom / Controller MIUN 2018/1216 Sundsvall 180622
Vikarierande Ekonom / Controller MIUN 2018/1217 Sundsvall 180622
Universitetsadjunkt i maskinteknik MIUN 2018/1022 Östersund 180812
Professor i statsvetenskap MIUN 2018/845 Sundsvall 180914
Universitetsadjunkt i arkiv- och informationsvetenskap MIUN 2018/871 Sundsvall 180626
Doktorand i teknisk fysik MIUN 2018/976 Sundsvall 180626
Universitetsadjunkt i ljudproduktion MIUN 2018/1105 Sundsvall 180626
Professor i statsvetenskap MIUN 2018/845 Östersund 180914
Systemingenjör MIUN 2018/1075 Sundsvall 180630
Systemingenjör MIUN 2018/1075 Östersund 180630
Universitetslektor i hälsovetenskap MIUN 2018/1089 Sundsvall 180624
Universitetslektor i hälsovetenskap MIUN 2018/1089 Östersund 180625
Professor i kemiteknik, inriktning katalytisk förädling av lignocellulosa MIUN 2018/536 Sundsvall 180815
Universitetslektor i litteraturvetenskap, vikariat MIUN 2018/1074 Sundsvall 180621
Postdoktor inom forskningsområdet starka lignocellulosabaserade material MIUN 2018/1067 Sundsvall 180731
Handläggare MIUN 2018/1041 Östersund 180618
Universitetslektor i omvårdnad. Kliniskt lektorat MIUN 2018/885 Sundsvall 180621
Universitetslektor i omvårdnad MIUN 2018/884 Östersund 180621
Universitetslektor i omvårdnad MIUN 2018/883 Sundsvall 180621
Professor i miljövetenskap, samhällsvetenskaplig inriktning MIUN 2018/519 Östersund 180815
Professor i miljöteknik MIUN 2018/520 Östersund 180815

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna