Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Internationell Handläggare MIUN 2018/1460 Sundsvall 180819
Avdelningschef Forsknings- och utbildningsstöd MIUN 2018/1424 Östersund 180826
Avdelningschef Forsknings- och utbildningsstöd MIUN 2018/1424 Sundsvall 180826
CIO/Infrastrukturchef MIUN 2018/1425 Sundsvall 180826
CIO/Infrastrukturchef MIUN 2018/1425 Östersund 180826
Universitetsadjunkt i socialt arbete 50% MIUN 2018/1422 Fittja 180820
Biträdande universitetslektor i turismvetenskap MIUN 2018/632 Östersund 180930
Internationell Handläggare MIUN 2018/1388 Östersund 180819
Postdoktor inom Ljudkarakteriseringssystem MIUN 2018/1383 Sundsvall 180822
Universitetslektor i genusvetenskap 50 % MIUN 2018/1101 Sundsvall 180930
Postdoktor i elektronik inom inbyggda beräkningsarkitekturer MIUN 2018/1382 Sundsvall 180822
Doktorand i elektronik inom inbyggda beräkningsarkitekturer MIUN 2018/1375 Sundsvall 180822
Doktorand i elektronik inom bildanalys baserad på deep learning MIUN 2018/1374 Sundsvall 180822
Universitetsadjunkt i juridik MIUN 2018/1181 Östersund 180824
Doktorand i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik MIUN 2018/1275 Sundsvall 180831
Professor i statsvetenskap MIUN 2018/845 Sundsvall 180914
Professor i statsvetenskap MIUN 2018/845 Östersund 180914

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna