Disputation i statsvetenskap med Alexander Ryan

Fre 24 mars 13.15–15.00
Sundsvall

Den 24 mars försvarar Alexander Ryan sin doktorsavhandling "How partisan emotions and negativity shape our politics: examining affective polarization in the Nordic region"

Disputationsbild Alexander Ryan

Sammanfattning

Politisk polarisering har blivit ett av modeorden i det tjugoförsta århundradets politiska vokabulär. Utvecklingen på flera områden, såsom framgången för populistiska partier, en negativ ton i sociala medier, och smutskastning av politiska motståndare, för att bara nämna några exempel, beskrivs ofta som uttryck för ökad politisk polarisering. I kontrast till den traditionella betydelsen av politisk polarisering som åsiktsskillnader, passar de ovannämnda företeelserna bättre in på vad forskare har betecknat som affektiv polarisering, det vill säga skillnaden mellan positiva känslor till innegruppens partier/väljare och negativa känslor till utegruppens partier/väljare. 

Trots ämnets samhälleliga relevans, har forskning om affektiv polarisering relativt nyligen börjat sprida sig utanför USA. Syftet med den här avhandlingen är därför att studera affektiv polarisering med utgångspunkt i nordiska länderna.

Huvudhandledare 

Niklas Bolin

Opponent

Sven Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Länk till abstract

Länk till disputationen via Zoom 24/3, kl. 13.15-15


Sidan uppdaterades 2023-03-14