Var med och sätt inriktningen på framtidens Strategiska Innovationsprogram!

Mån 19 juni 09.00–12.00

Den 19 juni genomför SustainGov ett fysiskt möte på Handelshögskolan i Stockholm där vi välkomnar en bred konstellation av aktörer från offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv att delta.

Ett flertal olika loggor visas

Med fokus på att samskapa inriktningen på SustainGov

Syftet med detta fysiska möte är att ta nästa kliv i arbetet med att sätta skarpa, tidsbundna och djärva målsättningar – missions – som blir styrande för inriktningen på det Strategiska Innovationsprogram som vi formulerar inom ramen för förberedelseprojektet SustainGov.

Arbetet ska mynna ut i en ansökan till Impact Innovation – nästa generations Strategiska Innovationsprogram – i oktober.

Vid mötet kommer vi att presentera förslag på missioner utifrån det arbete som gjorts i projektet så här långt och ge er som deltar möjlighet att ge input och sätta inriktningen framgent.

Tid:

Mötet kommer att hållas på Handelshögskolan i Stockholm mellan 09.00-12.00, måndag 19 juni. Vi erbjuder lunch för den som har möjlighet att stanna kvar mellan 12.00-13.00.

Plats:

Adressen är Saltmätargatan 13-17, lokal Ruben. 

Program:


09.00-09.15 Inledning och välkommen

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län och Klas Danerlöv, strateg på SKR, går igenom syftet med SustainGov och varför satsningen görs.

09.20-09.45 En innovativ och samverkande förvaltning - behov, erfarenheter och tidigare forskning

Forskningsöversikt av Anders Ivarsson Westerberg, professor vid Södertörns högskola och Jenny Madestam, lektor vid Södertörns högskola, sammanfattar vad vi vet om de experiment och försök till att förändra sättet att styra och leda offentlig sektor som gjorts och vad vi kan lära av det i arbetet med SustainGov.

09.45-10.00 Processen och vad vi lärt oss så här långt

Eva Uddén Sonnegård, forskare på Ratio, samt Fredrik Fernqvist, docent vid SLU och Kennet Johansson, strateg på Länsstyrelsen Västerbotten, återkopplar kring resultaten från de tidigare workshoparna och aktiviteter som genomförts i projektet.

10.00-10.30 Utkast på missioner

Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan och Mariell Juhlin, projektledare, går igenom möjliga formuleringar av missioner som skulle kunna vara relevanta för det Strategiska Innovationsprogrammet SustainGov.

10.30-11.00 Fika och gruppdiskussioner 


11.00-11.30 Återkoppling på missions

Grupperna återkopplar sin input från diskussionerna.

11.30-12.00 Nästa steg i processen och avslut

Mariell Juhlin, projektledare, går igenom processen framgent och hur man som aktör kan engagera sig i ansökan.

12.00-13.00 Lunch

Vi bjuder på lunch till alla deltagare på plats.

Max antal deltagare är 60 stycken. Först till kvarn gäller vid anmälan. Varmt välkomna!

Anmäl dig här senast 12 juni!


Vem kan jag kontakta för frågor?

Helene Hellmark Knutsson, arbetspaketsledare, landshövding i Västerbottens län
Mejl: helene.hellmark.knutsson@lansstyrelsen.se

Kennet Johansson, facilitator, Länsstyrelsen Västerbotten
Mejl: Kennet.Johansson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-225 44 81

Mariell Juhlin, övergripande projektledare
Mejl: mariell.juhlin@miun.se
Mobil: 070-366 9029

 

 

 


Sidan uppdaterades 2023-05-26