Vernissage: Perspektiv på arbete – Aktiviteter som bidrar till psykisk hälsa!

Mån 25 sep. 14.00–15.00
Östersund
Biblioteket

Välkommen till en fotoutställning som baseras på forskning om unga vuxnas syn på arbete och psykisk hälsa. Anna Frisint, forskarstuderande i hälsovetenskap, presenterar projektet på plats.

Utskrivna fotografier ligger utspridda på ett golv.

Tid: Måndag 25/9 kl. 14:00
Plats: Biblioteket, campus Östersund

Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna. För att stärka deras förutsättningar till psykisk hälsa i relation till arbete, behövs mer kunskap om hur unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa ser på arbete och vad som kan bidra till att må bra i relation till arbete.

Under hösten och vintern 2022/23 fotograferade och diskuterade en grupp unga vuxna i Östersund temat arbete och psykisk hälsa. Vi välkomnar nu er för att ta del av och vidare diskutera deras gemensamma tema: Aktiviteter som bidrar till psykisk hälsa!

Det här projektet utgår från metoden photovoice, som innebär att personer fotograferar sin vardag och sedan diskuterar bilderna tillsammans med andra, för att hitta gemensamma teman och sätt att påverka och bidra till förändring.


Sidan uppdaterades 2023-09-18