Seminarium Den gröna samhällsomvandlingen i norr Tillståndsprocesser

Tors 18 apr. 15.00–16.30
Online
Umeå och Online

Välkommen till det tredje i en serie seminarier om möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige.

bild landskap i norra sverige

Seminarierna är arrangerade av IVA Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Värd för detta seminarium, som fokuserar på frågan om tillstånd vid företagsetableringar, är Umeå universitet.

Under seminariet presenteras och diskuteras olika aspekter av tillstånd vid företagsetableringar i den pågående samhällsomvandlingen. Vilka är utmaningarna och möjligheterna och hur de kan bidra till den nödvändiga gröna omställningen?

Välkommen att delta på plats vid Umeå Universitet, eller digitalt via streaming.

Program

  • Magnus Langendoen, Enhetschef Miljöenheten Länsstyrelsen Västerbotten: Länsstyrelsens roll utifrån företagsetableringar
  • Marie Kimming, Head of Market Development Onshore Wind Sweden, Vattenfall: Vindens styrka – en snabb väg till omställning och konkurrenskraft
  • Johan Svensson, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö SLU: Vindkraft i skog – möjligheter och utmaningar
  • Paneldiskussion – vilka är de viktiga stegen framåt?
  • Moderator för hela seminarieserien är Lisa Ek, Nordic Strategy Partners.

IVA Nord, en av noderna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nationella nätverk, arrangerar under 2023-2024 ett antal seminarier med regionala lärosäten som värdar. Seminarieserien syftar till att medvetandegöra vad som krävs för att genomföra den gröna omställningen i norra Sverige, och i samverkan mellan näringsliv, akademi och andra samhällsaktörer hitta lösningar för att påverka i en positiv och hållbar riktning. 

Läs mer om seminariet

Se hela seminarieserien: Den gröna samhällsomvandlingen i norr


Sidan uppdaterades 2024-03-27