Disputation i företagsekonomi med Kristin Sabel

Fre 31 maj 13.00–15.00
Östersund

Välkommen på disputation den 31 maj, när Kristin Sabel försvarar sin doktorsavhandling “Competence Management in Rural Family SMEs: An Exploration of Challenges and Strategies”.

Disputationsbild Kristin Sabel

Datum: Fredagen den 31 maj 

Tid: 13.00-15.00

Plats: Campus Östersund, sal F234 och via ZOOM

Disputationen sker på engelska.

 

Välkommen att delta på plats i Östersund, eller digitalt via ZOOM. 

Efter disputationen bjuder vi in till mingel och fika i hus P. För att delta på mingel och fika, anmäl dig i anmälningsformuläret nedan senast den 24 maj. 

För dig som deltar digitalt behövs ingen anmälan. 

Anslut via ZOOM

Anmäl dig här

 

Huvudhandledare 
Professor Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet

Opponent 
Docent Jessica Eriksson, Umeå Universitet

Betygsnämnd
Professor Stig Vinberg, Mittuniversitetet
Professor Malin Tillmar, Linnéuniversitetet
Professor Jim Andersén, Högskolan Väst

Sammanfattning

Syftet med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om de utmaningar och strategier som påverkar rurala små familjeföretags kompetensförsörjning, och hur geografisk plats, industritillhörighet, variationer av kompetenser och störningar i företaget externa omgivning, påverkar dessa utmaningar och strategier. Tre forskningsfrågor utarbetades för att vägleda avhandlingens delstudier:

1) Hur påverkar industritillhörighet och geografisk plats, förutsättningarna för kompetensförsörjningsstrategier i rurala små familjeföretag?

2) På vilket sätt och varför påverkar värderingar och normer i små rurala familjeföretag, dess möjligheter gällande att hitta, attrahera och behålla kompetenser?

3) Vilka kompetensförsörjningsstrategier används av små rurala familjeföretag för att främja entreprenöriell robusthet i kristider och varför?

I avhandlingen framgår det att rurala små familjeföretag avvänder kortsiktiga kompetensförsörjningsstrategier framför långsiktiga, för att hantera den rurala kompetensbristen. Detta i motsats till tidigare forskning som fastställt att familjeföretag verkar långsiktigt. Det visar sig att den rurala kompetensbristen i kombination med de unika familjevärderingarna i de rurala små familjeföretagen driver dessa företag i riktningen att använda kortsiktiga strategier, för att möta sina akuta kompetensbehov. Den rurala geografiska platsen visar sig påverka kompetensförsörjningen avsevärt, då de rurala små familjeföretagen inte kan konkurrera med de förmåner som urbana områden erbjuder. Ett bidrag från denna avhandling är att familjevärderingar bidrar till visst motstånd till att ta in kompetenser utanför de närmaste nätverken. I kristider, visar det sig att dessa företag har ett stort behov av att utbyta kunskap då kompetenser är knappa, vilket gör att de söker sig till andra företag för samarbeten. Då tidigare forskning har fastslagit att variationer av kompetenser bidrar till ökad företagslönsamhet, kan denna motsägelsefulla inställning hos de rurala små familjeföretagen belysa en mer ‘stängd’ företagsmiljö, där potentiella kompetenser inte utnyttjas till fullo även om det finns ett kompetensbehov för detta.


Sidan uppdaterades 2024-05-22