Disputation i hälsovetenskap med Eric Mulder

Fre 24 maj 10.00–13.00
Östersund

Välkommen till en disputation i hälsovetenskap med Eric Mulder. Titeln på avhandlingen är: "Identifying Risk Factors and Safety Strategies in Freediving through Physiological Research and Wearable Technology".

Porträtt av en man utomhus med röd panelad vägg i bakgrunden.

Sammanfattning

I mitt doktorandprojekt utforskade jag de fysiologiska responser som uppkommer vid fridykning, med fokus på att identifiera riskfaktorer som associeras med syrebrist i hjärnan och medvetslöshet under vatten (så kallad blackout).

Som ett första steg utvecklades en bärbar utrustning som registrerar dykdjup, dyktid, hjärtfrekvens och syremättnad vid fridykning. Därefter genomfördes studier, både under verkliga dykförhållanden och i laboratoriet, som identifierade hur faktorer såsom dykekonomi, dykdjup och dykfrekvens samspelar för den totala risken för att drabbas av blackout.

Resultaten betonar vikten av skräddarsydda säkerhetsprotokoll, där teknologiska innovationer kan spela en central roll för säkerheten i framtiden.

Tid: Fredag 24 maj kl. 10–13

Plats: Sal O213, Campus Östersund

Opponent: Professor Michael Axelsson

Handledare: Professor Erika Schagatay

Delta på disputationen digitalt (via Zoom). Länken fungerar den 24 maj från ca kl. 9.50

Ladda ned avhandlingen  


Sidan uppdaterades 2024-05-20