Lunchföreläsning: Risk‑ och skyddsfaktorer i arbetet med skolfrånvaro

Tis 21 maj 12.00–13.00
Sundsvall
Sal C306

I den här föreläsning kommer Lena Ivarsson bland annat att berätta om två intressanta och framgångsrika regionala projekt avseende skolfrånvaro.

En man i bakgrund och ur fokus föreläser inför en sal där man endast ser fyggarna på åhörarna

Framtidens Välfärd: Vård och skola arrangerar lunchföreläsningen Risk- och skyddsfaktorer i arbetet med skolfrånvaro. Under föreläsingen kommer Lena Ivarsson bland annat berätta om två intressanta och framgångsrika projekt avseende skolfrånvaro. 

Vidare kommer vi att få ta del av resultat från en studie med lärare och elever där deras uppfattningar om orsaker till skolfrånvaro har analyserats utifrån Bronfenbrenners teori och redovisas i form av risk- och skyddsfaktorer.

Inbjudna är studenter, medarbetare inom Skolförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen som är intresserade av utvecklings-, utbildnings-, och forskningsfrågor för att utveckla Framtidens Välfärd: Vård och Skola i:

  • Härnösands kommun
  • Nordanstigs kommun
  • Sundsvalls kommun
  • Timrå kommun
  • Ånge kommun

Även forskare och lärare som är aktiva inom utbildning eller forskning kring "Framtidens Välfärd: Vård och Skola är varmt välkomna. 

Mer information

När? 21/5

Var? Sal C306 eller via Zoomlänk.  

Tid? 12:00 - 13:00

Länk till Zoom

Deltagare på campus kommer att bjudas på kaffe, eller te, samt en smörgås. För detta krävs anmälan genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. Obs! Anmäl dig senast 17/5. 

Anmälan fika


Sidan uppdaterades 2024-05-13