Seminarium om kompetensförsörjning vid Mittuniversitetet

Tis 04 juni 13.00–14.30
Sundsvall
N109 och Online

Välkommen till seminarium om Kompetensförsörjning som sänds live från campus Sundsvall. Seminariet ges i samarbete med IVA Nord. Efter seminariet bjuder vi på ett exklusivt post seminarium med eftersnack och möjlighet till samtal och dialog med alla medverkande.

den gröna samhällsomvandlingen i norr

Detta samtal sker endast i lokalen N109 på campus Sundsvall och det kommer inte att sändas eller vara möjligt att delta digitalt. Samtalet är öppet 14.30–15.30. 

Under seminariet presenteras och diskuteras olika perspektiv på kompetensförsörjning och behov i den pågående samhällsomvandlingen. Vilka är utmaningarna och hur de kan bidra till den nödvändiga gröna omställningen?

Program

Kompetensförsörjning - Hur svårt kan det vara? 

Hans-Erik Nilsson, vice rektor för innovations- och näringslivssamverkan Mittuniversitetet

Lärdomar kring kompetensförsörjning från stora etableringar i Europa

Anna Sörensson, docent i företagsekonomi vid Mittuniversitetet

Kompetensförsörjning i Sveriges snabbast växande stad - förändringar, utmaningar och stora möjligheter

Desirée Ödén, Dr i företagsekonomi och Näringslivsutvecklare Skellefteå kommun

Hur små städer kan förändra världen 

Markus Gustafsson, VD Minddig

Panelsamtal 

  • Markus Gustafsson Minddig – startup med rekryteringsprogram för utveckling av Norrland
  • Desirée Ödén Dr i företagsekonomi och Näringslivsutvecklare Skellefteå kommun
  • Niklas Säwén Kommunalråd (s) Sundsvalls kommun
  • Malin Vedin, Region Västernorrland
  • Charlotta Faith Ell Universitetslektor i miljövetenskap vid Mittuniversitetet
  • Hans-Erik Nilsson, vicerektor Mittuniversitetet
  • Lisa Ek, Nordic Strategy Partners Moderator

Välkommen till det fjärde i en serie seminarier om möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige, arrangerade av IVA Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet.

Värd för detta seminarium, som fokuserar på kompetensförsörjningsfrågan, är Mittuniversitetet i Sundsvall.

IVA Nord, en av noderna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nationella nätverk, arrangerar under 2023-2024 ett antal seminarier med regionala lärosäten som värdar. Seminarieserien syftar till att medvetandegöra vad som krävs för att genomföra den gröna omställningen i norra Sverige, och i samverkan mellan näringsliv, akademi och andra samhällsaktörer hitta lösningar för att påverka i en positiv och hållbar riktning. 

Läs mer och anmäl dig till seminariet

Se hela seminarieserien: Den gröna samhällsomvandlingen i norr


Sidan uppdaterades 2024-06-03