Collimated Chipping Technology CCT AB

Collimated Chipping Technology CCT AB erbjuder en teknik som minskar energikostnaden för bruk som hugger flis för tillverkning av pappersmassa.

Effekten av CCTs teknik på flisning

Industrin står inför stora utmaningar då det finns krav, både nationella och från EU, att minska energiförbrukningen. Genom CCTs teknik kan ett bruk som tillverkar mekanisk massa spara i genomsnitt 20 miljoner kr/år genom att minska sin elförbrukning.

Tekniken är verifierad i full skala och patenterad i många relevanta länder.