KIX Kommunikationsindex hjälper både svenska och internationella organisationer att mäta sin kommunikationsmognad.

Indexet gör det möjligt för chefer, medarbetare och kommunikatörer att validera och utveckla sin strategiska kommunikationsförmåga. Vårt mätverktyg är ett resultat av världsledande forskning inom organisationers kommunikation.

Läs mer om KIX Kommunikationsindex här!