Vi erbjuder en process för att verifiera idéer kommersiellt och utveckla dem till livskraftiga verksamheter.

MIUN Innovation hjälper grundare, forskare, entreprenörer med anknytning till Mittuniversitetet och deras team att snabbare nå marknaden med deras erbjudande och verifiera den kommersiella potentialen samt hjälper dem att göra bra och hållbara affärer.

Vi erbjuder en process för att verifiera idéer kommersiellt och utveckla dem till livskraftiga verksamheter. Det gör vi genom vår affärsutvecklingsmetodik, finansiering, kompetensutveckling samt nätverk och industrikontakter, där en affärsutvecklare hos oss tillsammans med dig sätter ramarna och jobbar mot uppsatta mål.