Låt ett exjobb bidra till ny kunskap

All utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Även uppsatserna har olika nivåer. Den avslutande uppsatsen som ligger sist i utbildningen brukar kallas för examensarbete eller exjobb.

Biblioteket Campus Östersund

Sidan uppdaterades 2023-01-19